Конкурс – изложба „БАЛКАНИТЕ“

Краен срок: 2021.01.31

Представяне на жените на Балканите
Април, 2021
 
Проектът „БАЛКАНИТЕ“ цели да представи по нов начин женските образи от Балканите чрез изразните средства на фотографията. Проектът се осъществява от екип студенти от Сорбоната, Париж. Желаещите да участват с творбите си в конкурса, могат да го направят до 31 януари 2021 година, като изпратят по имейл една своя творба заедно с кратко описание на български и английски език, както и подписания формуляр, който е прикачен по-долу. Възрастови ограничения и такси няма, единственото изискване е кандидатите да са родени и да живеят в една от балканските страни. Проектът е отворен и за непрофесионалисти. Предвидени са и награди.
От всяка балканска страна ще бъде избран по един представител. Селектираните фотографии ще участват в изложбата, която ще се проведе от 1 до 14 април 2021 г. в една от парижките галерии и в центъра Malesherbes - международно пространство за знания и споделяне на Сорбоната. Организаторите покриват разходите за печат и ламиниране, а отпечатаната творба остава притежание на автора.
Повече подробности относно проекта и условията на кандидатстване ще намерите в прикачения документ 
и на  https://www.fichier-pdf.fr/2020/12/05/contemplartcallforapplication/?
 

Файлове за изтегляне