Конкурс „КОГА И КОЛКО?“ на Асоциация спиритсБЪЛГАРИЯ

Краен срок: 2024.04.21

Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки спиртсБЪЛГАРИЯ обявява студентски творчески конкурс за дигитална рекламна кампания на отговорната консумация на алкохол от младите възрастни (18-25 г.) на тема: „КОГА И КОЛКО?“.
 
Краен срок за кандидатстване: 21 април 2024 г., 23:59 часа
 
Необходими документи:
– име на проекта;
– слоган за отговорна консумация (без Call for action);
– текстова част, в която да се обясни същността на концепцията и мотивацията за нейното създаване;
– предложение за медийно разпространение; 
– оригинален дигитален продукт (със запазени авторски права от участника/участниците), който може да се състои от: комикс, игра (напр. лов на съкровища, и/или др.), викторина, видео, анимация, калкулатор, мобилно приложение, или всякакво друго визуално послание, което може да въздейства на публиката с цел по-висока осведоменост относно отговорната консумация на алкохол;
– какъв аналитичен инструмент за проследяване броя посетители след публикуване на проекта в социални мрежи и/или интернет сайт ще се ползва и как работи той?;
– мастър-кодовете на продукта трябва бъдат пригодени за прехвърляне на други платформи.
 
Награди:
– Първа награда – 5 000 лв.
– Втора награда – 3 000 лв.
– Трета награда – 1 500 лв. 
 
Наградите ще бъдат изплащани по лична банкова сметка след подписване на приемо-предавателен протокол и договор за използване на произведение. Държавните данъци и такси  върху наградите са за сметка на получателя.
 
Изпращане на проекти:
– Всички участници трябва да изпратят заявка за участие заедно с готовия си творчески продукт до 23:59 часа на: 21 април 2024 г. 
на адрес: konsumirai.otgovorno@gmail.com 
– Всеки приложен към Заявката за участие файл трябва да бъде наименован по следния начин:
_ГОДИНА_МЕСЕЦ_ДАТА_ УНИВЕРСИТЕТ_ИМЕ НА УЧАСТНИК_ИМЕ НА ПРОЕКТ_№ ФАЙЛ, например: _2024_04_03_ УНСС_ОТБОР ЗНАЕЩИ_ ЛОВ НА СЪКРОВИЩЕ_ФАЙЛ 1
 
Критерии за оценка:
– Оригиналност; 
– отражение на темата за отговорна консумация на алкохол;
– въздействащо послание ;
– качество на продукта;
– лесни за преформатиране визии; 
– мастър код/линк към готов продукт;
– аналитичен инструмент.
 
Посланието трябва да е ясно и положително. Участниците, редовни студенти, нямат право да използват готови текстове или визии, които са предмет на авторски права. Негативни, шокиращи, зловещи, унижаващи или дискриминиращи текстове, визии и материали ще бъдат отхвърлени.
 
Избор на победители:
– Всички заявки ще бъдат разгледани и оценени до 10 май 2024 г, включително;
– журито включва специалисти от спиритсБЪЛГАРИЯ, Национален съвет по саморегулация, Национална художествена академи, Нов български университет, Университет по национално и световно стопанство, и др.;
– победителите ще бъдат обявени на 16 май 2024 г. (четвъртък) на церемония за връчване на наградите. Участниците ще получат информация за церемонията по награждаване на посочените в Заявката за участие контакти. 
 
За допълнителна информация по темата: https://konsumirai-otgovorno.bg/ и https://responsibledrinking.eu/ 
 
В случай, че имате нужда от допълнително разяснение на заданието или въпроси относно участието в конкурса, можете да изпратите запитване до: konsumirai.otgovorno@gmail.com или да попитате в катедра „Маркетинг“ на Вашето учебно заведение.
 

Файлове за изтегляне