Конкурс •S.U.N.D. 2014•

Краен срок: 2014.03.01

Международен фестивал  на изкуствата
 
За студенти и висшисти в областта на изящните и приложните изкуства, и в мултимедиите.
Участниците във фестивала ще имат възможност свободно да изразят своето творчество.
Конкурсът се провежда от 10 ноември 2013 г. до 1 март 2014 г.
 
Подробна информация може да бъде намерена на: www.sund.rs