Конкурс на •Български спортен тотализатор•

Краен срок: 2014.01.10

Задание за изготвяне на художествени образци на талони за участие в моментните лотарийни игри на Български спортен тотализатор със съдействието на Националната художествена академия
 
Конкурсът е насочен към студенти, докторанти и преподаватели на НХА
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Теми: Наименование на игрите, за които е нужно да се изработят художествените образци на талони – „Зодиак“, „Съкровища“ и „Големият удар – Казино“;
Всеки участник в конкурса трябва да представи серия от по най-малко три проекта на талони в поне един от трите тематични раздела:
 
Раздел 1 – „Зодиак“, всеки (от най-малко трите проекта) изобразяващи съответен зодиакален знак;
или
Раздел 2 – Всеки (от най-малко трите проекта) тематично свързани с наименованието „Съкровища“;
или
Раздел 3 – Всеки (от най-малко трите проекта) тематично свързани с наименованието „Големият удар – Казино“;
 
Размер на всеки талон: 69 мм х 78 мм; или 64 мм х 94 мм; или 72 мм х 100 мм (по избор според идеята).
 
НАГРАДИ
Две първи награди по 1200 лева
Наградите включват проектирането на още девет проекта на талони, за довършване на пълния обем от серията и възможност за дългосрочна работа за Български спортен тотализатор;
Две поощрителни награди по 300 лева.
 
Срок за изпращане на проектите – 10 януари (петък) 2014 г. 
 
Виж подробно задание
 
Виж примери без да са пример за естетическа посока
 
Виж резултати