Конкурс за доцент по „История и теория на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация“

Краен срок: 2016.01.24

Националната художествена академия обявява конкурс за доцент по 8.2  Изобразително изкуство: „История и теория на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“ – (един), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 91/24. 11. 2015 г.
 
За справки: Учебно-методичен отдел, тел. 02/9881702.
Обявата е публикувана на 24.11.2015