Конкурс за главен асистент по „Психологически експерименти“, „Психология“, „Текуща психологическа практика“

Краен срок: 2024.03.02

Националната художествена академия обявява конкурс за един главен асистент по дисциплините „Психологически експерименти“, „Психология“, „Текуща психологическа практика“ за нуждите на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“, със срок от 2 (два) месеца от обнародването му в „Държавен вестник” – Брой 01 от 02.01.24
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел. 02/988-17-02
Обявата е публикувана на 05.01.2024 г.