Конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2019 г.

Краен срок: 2019.05.31

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2019 г.:
 
Цел: Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателни издания на следните теми:
 
„50 години от стъпването на човек на Луната“, състоящо се от една пощенска марка в блок и специален пощенски печат;
„Коледа 2019“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат;
„Български народни носии“, състоящо се от една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.
 
Право на участие: Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни физически лица, граждани на Република България. Всеки кандидат може да участва и по трите обявени теми само с един проект по съответната тема.
 
Повече информация и регламент на конкурса

Файлове за изтегляне