Kонкурс за картичка и плакат на тема •Социални предприятия в България. Купуваш и помагаш•

Краен срок: 2014.02.03

Фондация „Помощ за благотворителността в България" обявява конкурс за идеен проект за картичка и плакат на тема „Социални предприятия в България. Купуваш и помагаш.“
Крайният срок е 3 февруари 2014.
Авторът на избрания проект ще получи материална награда на стойност 500 лева.
http://www.socialenterprise.bg/bg/news-1/news/item/26-konkurs-za-kartichka-i-plakat-na-tema-sotzialni-predpriyatiya-v-balgariya-kupuvash-i-pomagash.html
 
Виж афиша