Конкурс за лого на инициативата •Доброволчеството – доброто в нас•

Краен срок: 2014.01.31

Евродепутат Моника Панайотова организира конкурс за изготвяне на лого на инициативата „Доброволчеството – доброто в нас“, чиято цел е да насърчи доброволчеството сред младите в България, като възможност за принос към обществото и/или средата, в която живеят и своеобразно училище за придобиване на практически знания, способности и умения.
В рамките на инициативата са организирани два конкурса: настоящият конкурс за изготвяне на лого както и конкурс за реализацията на различни доброволчески проекти, който протича пилотно в училищата на територията на район Лозенец, София.
В тази връзка отличените като най-добри във втория конкурс ще бъдат наградени с плакет, съдържащ логото.
Дългосрочна цел на инициативата е да се създаде традиция в столичния район Лозенец ежегодно да бъдат връчвани награди за доброволчество, съдържащи логото, спечелило първа награда на настоящия конкурс.
При успеваемост на инициативата, тя ще се разрасне и извън границите на София.
 
Условия за участие в конкурса за лого:
Всеки на възраст до 29 г., желаещ да се включи в настоящия конкурс, трябва да изпрати своeто предложение за лого до 31 януари 2014 г. на ел. адрес: monika.panayotova-office@europarl.europa.eu
Авторът на проекта за лого, спечелил конкурса, след одобрение на жури, ще има възможността да посети Европейския парламент в Брюксел през месец март по покана на г-жа Панайотова, член на Европейския парламент.
За повече информация, виж: www.dobrovolchestvo.com