Конкурс за лого „Произведено в България от хора с увреждания“

Краен срок: 2014.06.15

Агенция за хора с увреждания със съдействието на Националната художествена академия обявяват конкурс за лого (знак) „Произведено в България от хора с увреждания“.
 
Цел на конкурса
Създаване на лого (знак) за идентифицирането на стоките и услугите произведени от социални и специализирани предприятия. С името на знака „Произведено в България от хора с увреждания“, всеки потребител ще знае, че с по-високата цена, която той плаща подпомага социалната и трудова реализация на хората с увреждания. С тази си солидарност, той ще компенсира недостатъците на социалната икономика особено на работната сила заета в нея. Да възвърнем достойнството на много хора, които сега са изхвърлени от активния живот и въпреки желанието си не могат да изкарат прехраната си с честен труд, като достойни членове на нашето общество.
 
Участници в конкурса
Студенти, докторанти и преподаватели от Националната художествена академия
 
Срокове и получаване на проектите:
от 15 април до 15 юни на адрес: solidarno_logo@nha.bg

 

Файлове за изтегляне