Конкурс за плакат на тема „30 години Еразъм“

Краен срок: 2017.10.20

По случай 30 години от съществуването на Програма „Еразъм“, НХА обявява конкурс за плакати, които да популяризират и изтъкнат различните достойнства и възможности на програмата. 
Програма „Еразъм“ е с доказан авторитет в научния обмен на студенти и преподаватели от цяла Европа и има важна роля в създаването на общо културно пространство за размяна и реализации на идеи и проекти.
 
Цели на конкурса:
Да се създадат художествени решения на плакат с цел да се отбележи 30-годишнината на Програма „Еразъм“ и се популяризира дейността на програмата.
Да се  изтъкнат ползите от реализиране на мобилностите в сферата на образованието и да се популяризира програмата в бъдеще.
 
Изисквания за участие в конкурса:
Всеки участник трябва да представи до 3 плаката в jpeg формат, с размери 100/70 см за печат. 
Жури от специалисти ще определи победителите в конкурса.
 
Първа награда в размер на 500 лв. и 4 поощрителни награди по 200 лв. 
 
С избраните плакати ще бъде организирана изложба в НХА през м. ноември 2017г. в чест на 30-годишнината на програмата.
 
Конкурсът е отворен за студенти на НХА от всички специалности.
 
Краен срок за подаване на предложенията
20 Октомври 2017г.
 
Предложенията трябва да бъдат придружени с трите имена, курс и специалност на автора, както и с наименование на творбата/творбите и да бъдат изпратени по имейл до:  art_academy@nha.bg