Конкурс за проект на марка за Коледа 2015

Краен срок: 2015.10.26

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира конкурс за изработване на художествен проект на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2015“. Пощенската марка е предвидена за кореспонденция както със страната, така и с чужбина. Тя ще бъде с номинал от 1 лев и ще бъде част от издание, което включва още илюстрован пощенски плик и специален пощенски печат.
 
Право на участие имат студенти от висшите учебни заведения в професионално направление „Изобразително изкуство“. Всеки кандидат може да участва само с един проект по темата. Предложенията трябва да са изготвени специално за конкурса. Срокът за подаване на проектите е 26.10.2015 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще сключи договор с автора на избрания от журито проект. Предложенията ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване и членове на Съюза на българските художници.
 
Победителят в конкурса ще бъде обявен на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Интернет до 30.10.2015 г.
 
Пълната информация за конкурса е публикувана на Интернет страницата на МТИТС: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=189&id=8568