Конкурс за редовен доцент по „Стенопис“ и „Живопис"

Краен срок: 2022.05.15

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство / „Стенопис“ и „Живопис“ за нуждите на кат. „Стенопис“/, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 21 от 15.03.22 г.
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 15.03.2022 г.