Конкурс за редовен главен асистент по „Живопис“ и „Стенопис“

Краен срок: 2023.03.24

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен  главен асистент по „Живопис“ и „Стенопис“за нуждите на кат. „Стенопис“ със срок от 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник” - Брой 7 от 24.01.23
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 25.01.2023 г.