Конкурс за редовен главен асистент по „Композиция“ и „Графика“

Краен срок: 2022.05.15

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство / „Композиция“ и „Графика“ за нуждите на кат. „Графика“/, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 21 от 15.03.22 г.

За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02

Обявата е публикувана на 15.03.2022 г.