Конкурс за редовен професор по „Текстил – композиция“

Краен срок: 2023.03.24

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен професор по дисциплината „Текстил – композиция“ за нуждите на кат. „Текстил изкуство  и дизайн“ срок от 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник” - Брой 7 от 24.01.23
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 25.01.2023 г.