Конкурс за създаване на пластичен проект за изработване на статуетка на награда за годишните награди на класацията „БНР Топ 20“

Краен срок: 2024.02.26

Българското национално радио обявява конкурс за създаване на пластичен проект за изработване на статуетка на награда за годишните награди на класацията „БНР Топ 20“.
Пластичният проект на статуетката трябва да бъде в мащаб 1:1 и с височина до 30 см. Проектът може да е изработен от подходящ за целта материал и да предвижда и материала за същинското изпълнение на статуетката (глина, бронз, месинг, алуминий и др.). 
В конкурса могат да участват кандидати от цялата страна – работещи професионално в областта, студенти, художници, скулптори – без ограничения.
Участниците в конкурса трябва да декларират съгласието си, в случай че проектът им спечели, да отстъпят на БНР изключителното право да изработва екземпляри от статуетката или да възлага такава изработка на трети лица.
На спечелилия конкурса автор ще бъде присъдена парична награда в размер на 2 000 лева.
Документите за участие в конкурса са: кратка биографична справка за кандидата, пластичен проект на статуетката съгласно условията на конкурса и кратко писмено обяснение на авторовата идея, заложена в създаването на проекта.  
Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено съвместно от представители на ръководството на Българското национално радио и Националната художествена академия.  
 
Срокът за подаване на предложенията (документите заедно с пластичния проект) е до 26.02.2024 г. часа на 16 ч. в Българското национално радио в деловодството на БНР. В 3-дневен срок журито ще разгледа и оцени постъпилите проекти. За резултата от своята работа журито ще състави протокол, въз основа на който ще се приеме решение за определяне на печелившия кандидат. 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 01.03.2024 г. на сайта на Българското национално радио и на сайта на Националната художествена академия. В 14-дневен срок след приключване на конкурса ще бъдат върнати проектите на участниците, които не са спечелили.  
 
Критериите, по които журито ще оценява, са художествени достойнства и атрактивност на предложения проект, както и близост до идеята на годишните награди на класацията „БНР Топ 20“.