Конкурс за редовен професор по "Рисуване"

Краен срок: 2021.04.19

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство /„Рисуване“, за нуждите на кат. „Рисуване“/,със срок два месеца от обнародването му в„Държавен вестник“ - Брой 15 от 19.02.21 г.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 19.02.2021 г.