„Макет на статуетка – символ на строителството“

Краен срок: 2017.03.31

Областно представителство София към Камара на строителите в България, обявява конкурс на тема: „Макет на статуетка - символ на строителството“ за награда на участниците от ежегодния конкурс „ Най-добра фирма на ОП София“. 
 
Целта на конкурса е да се избере макет за статуетка, която да е утвърден символ на строителството и да може да се изработва многократно за нуждите на конкурса. 
В конкурса могат да участват както индивидуални изпълнители, така и „крюта“ или екипи. Възрастово ограничение няма. 
Времетраене на проекта
Да бъде изпълнен в периода от 06.03.2017 год. до 31.03.2017 год. 
Изисквания към макета
Тема: Символ на строителството 
Размери: максимални 20/20/20 см. 
Материал: Макетът да бъде реализиран от гипс или метал. 
Награден фонд – 300 лв., 200 лв. и 100 лв., съответно за първо, второ и трето място. 
 
В началото на май, журито в което присъстват членовете на областния съвет на ОП София към КСБ, ще оцени всички проекти и ще избере тези, които ще бъдат подкрепени. 
 
Идейни варианти на предложенията се приемат до 31 март 2017 г., включително. 
 
Моля в своите предложения да включите обратен адрес и телефон за връзка. 
 
Изпращайте своите проекти на адрес: гр. София 1784, ул. Михайл Тенев №6 за КСБ - ОП София. 
 
За допълнителни въпроси свържете се с нас на : 
тел: 02/80 62 930 GSM: 0878971430; 0879001839 e-mail: sofia_office@ksb.bg 
 
Регламент на конкурса