Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство /по „Графика“ и „Композиция“ за нуждите на кат. „Графика“/

Краен срок: 2021.12.02

Конкурс за заеманe на академична длъжност   доцент  по 8.2 Изобразително изкуство  /по „Графика“ и „Композиция“ за нуждите на кат. „Графика“/,  обявен в “Държавен вестник” –  Брой 15 от 19.02.21 г.
 
Кандидат: ас. д-р Васил Николов Колев
 
Материали:
Резюме на ас. д-р Васил Колев
 
Рецензии:
проф. д-р Галина Лардева-Минкова
проф. Виктор Паунов
 
Становища:
проф. д. изк. Петер Цанев
проф. Георги Янков
проф. Светозар Бенчев
доц.д-р Калина Христова
доц. д-р Милен Джановски
 
 
Публикувано на 02 ноември 2021 г.