Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2 Изобразително изкуство / „Композиция, комбинаторика и цветознание“ за нуждите на кат. „Дизайн за детската среда“/

Краен срок: 2022.12.11

Конкурс за заеманe на академична длъжност   професор по 8.2 Изобразително изкуство / „Композиция, комбинаторика и цветознание“ за нуждите на кат. „Дизайн за детската среда“/
Кандидат:  доц.д-р Величка Минкова
 
Материали:
Резюме на  доц.д-р  Величка Минкова
 
Рецензии:
проф. д-р Васил Рокоманов
проф. д-р Даниела Маркова
проф. Анна Бояджиева
Становища:
проф. д-р Бисера Вълева
проф.д-р Емилия Константинова
проф. Виктор Паунов
доц.д-р Бойка Доневска