Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по „Стъкло“ за нуждите на кат. „Керамика и дизайн на порцелана и стъклото“

Краен срок: 2023.06.30

Конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Стъкло“ за нуждите на кат. „Керамика и дизайн на поцелана и стъклото/.

Кандидати: д-р Анастасия Миланова Андреева и д-р  Елизар Атанасов Милев

 

Материали:

Резюме на  д-р Анастасия Миланова Андреева и

Резюме на д-р  Елизар Атанасов Милев

 

Рецензии:

проф. Георги Георгиев 

доц. д-р Калина Христова

 

Становища:

проф. д. изк. Свилен Стефанов

проф. д-р Борис Сергинов

проф. Димитър Делчев

доц. д-р Момчил Мирчев 

доц. д-р Живка Бушева