Международен конкурс КИБЕР – ТОРМОЗЪТ

Краен срок: 2020.02.28

Държавното средно училище по изкуствата в Лодз „Тадеуш Маковски“ и Министерството на културата и културното наследство на Полша обявяват конкурс за междукултурно изследване в изкуството на тема киберпространството като средство за тормоз, подиграване и виктимизация. Целта на конкурса е да популяризира идеята за толерантност и борбата срещу предразсъдъците, ксенофобията и невежеството.
 
В категорията „Плакат“ са поканени да участват студенти от училищата по изкуства от различни страни. Изпратените работи трябва да са формат минимум В2 , като всеки участник има право да представи до 3 работи. Разходите по изготвянето и изпращането се поемат от самите участници, а крайният срок е 28 февруари 2020. Оценяването на работите и разпределянето на наградите ще се извърши от специална комисия, назначена от Министъра на културата и националното наследство на Полша и ще включва професионалисти от артистичните среди. Подробна информация относно конкурса, условията и формуляра за участие, можете да намерите във файла за изтегляне.
 
За допълнителни въпроси, моля пишете на piotr_izydorczyk@wp.pl

Файлове за изтегляне