Международен конкурс за рисунка под председателството на PLANTU

Краен срок: 2014.03.01

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ БЕЗ ГРАНИЦИ (HRWB) Ви кани да участвате в Международния конкурс за рисунка под председателството на PLANTU, което има за цел да спомогне насърчаването на защитата на човешките права по време на работа.
Посредством рисунката конкурсът има за цел да допринесе и спомогне  борбата с принудителния труд, да информира работниците и да повиши осведомеността на компаниите. Тези рисунки ще бъдат разпространени възможно най-широко сред компаниите и техните подизпълнители.
Предназначението на рисунките е да бъдат изложени във фабрики, на строителни обекти и в подизпълнителски фирми, които наемат на работа имигранти, които не говорят местния език. Рисунките могат простичко да обяснят техните основни права.
Този конкурс дава възможност за по-широко разпространение и видимост на избраните дизайнерски творби.
Изложбите се планира да се проведат в Азия, Европа и Съединените щати. 
Проведено от жури от професионални художници: PLANTU и други международни карикатуристи – XIA, JIHO и PARESH този конкурс ще даде възможност всички художници да подпомогнат борбата срещу принудителния труд. Дори строителните обекти в Катар за бъдещото световно първенство по футбол през 2022 г. са обявени като събитие, което засяга повече от 20 млн. души по света.
 
Ние сме на Ваше разположение за всякакви въпроси, свързани с този конкурс.
Искрено Ваш,
PLANTU
 
За повече информация:
http://www.hrwithoutborders.org/en/
www.rhsansfrontieres.org
contact@hrwithoutborders.com