Национален конкурс за графична концепция на туристически бранд Бургас

Краен срок: 2020.05.20

Община Бургас съвместно с Национална художествена академия, Съюз на българските художници, Международно триенале на сценичния плакат
 
обявява
 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ БРАНД БУРГАС
 
Целта на конкурса е да бъде създадено лаконично, функционално и ефектно представяне на БУРГАС като център на туристическия регион.
Задължително условие е акцент да бъде името БУРГАС. По желание на автора е възможно да се добавят и още думи, подкрепящи идеята му.
Очакванията са в името БУРГАС да бъдат концентрирани положителни асоциации за: море, динамично средище на хора и култури, средище на младите хора, умен град, хубави плажове, романтичния остров, красива природа, свобода ...
 
Условия за участие:
Конкурсът е явен и отворен както за самостоятелни, така и за групови участия на български автори.
Приемат се само проекти, създадени специално за конкурса.
Няма ограничения относно броя на представените проекти.
Проектните предложения следва да включват варианти на кирилица и латиница, придружени от цветни и черно-бели версии с възможност за компютърно анимиране, което носителят на първата награда се задължава да извърши като част от настоящия регламент в едномесечен срок след приключването на конкурса.
Проектите се предават на хартиен носител – картон формат А3, (голям цветен и малък чернобял вариант) и на електронен носител (файлове JPG и PDF с резолюция от 1000 до 1500 px ширина).
Всеки автор предоставя задължително подписана декларация за участие (приложение), кратка творческа биография и концепция, с която обосновава идеята си – въздействие на шрифтове, цветова гама и елементи.
 
Краен срок за получаване на проектите – 20 май 2020
Журито ще обяви резултатите до 30 май 2020
 
Награди:
Победителят в конкурса получава парична награда - 3 000 лв.
Разпространение на резултатите:
Резултатите се оповестяват в сайтовете на организатора и партньорите на конкурса, непосредствено след решението на журито. Организаторът си запазва правото да организира изложба с постъпилите проекти.
 
Адрес за получаване на конкурсните проекти:
Административна сграда на Община Бургас
 
гр. Бургас 8000 ул. "Александровска" 26
или на електронен адрес: info@gotoburgas.com
 
За улеснение на участниците ще бъде организирано приемане на проекти и в СБХ, „Шипка”6, секция „Графичен дизайн”, София, „Шипка” 6 на 20 май от 10.00 до 18.00 ч. при Албена Спасова.
 
Лице за контакт и допълнителни въпроси:
Диана Саватева - Зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт" тел. 056 907 244 / 056 825 772
email: d.savateva@burgas.bg и info@gotoburgas.com

Файлове за изтегляне