Покана за творчески престой през 2015 в Австрия

Краен срок: 2014.07.31

В сътрудничество с КултурКонтакт, Австрия, Австрийско федерално канцлерство предоставя 50 творчески резиденции във Виена през 2015 година.
 
Необходими са познания по немски или английски език.
Възрастовата граница за кандидатите е 40 години.
 
Специалности (заявленията могат да бъдат подавани само за една от следните дисциплини):
– Визуални изкуства
– Художествена фотография
– Видео и медийно изкуство
– Дизайн
– Композиране
– Литература
– Литература за деца и млади хора
– Литературен превод
– Педагози по изкуствата
– Куратори
 
Продължителност:
3 месеца – за творци в сферата на визуални изкуства, арт фотографи, дизайнери, композитори, видео и медийни творци
1 месец – за куратори и изкуствоведи преподаватели

Експертно жури ще направи избор на творците за творческия престой.
 
Какво покрива творческия престой:
При възможност настаняване в апартамент или стая.
Предоставяне на ателие или площ на открито.
Дневни пари € 800 на месец;
Еднократно спонсориране за художествени материал от € 300; не се отнася за куратори, художествено образование и литература
Здравна застраховка без хронични заболявания и зъболечение.
Предоставя се интернет флашка заедно със SIM-карта или WLAN за времето на престоя. Няма да бъдат предоставени лаптопи.
40 евро за GSM с предплатена карта за целия престой.
Месечна абонаментна карта за транспорт.
Камериерски услуги за почистване и смяна на чаршафи.
Към края на престоя – възможност за изложба на творбите.
Не се финансира транспорт, издаване на каталози, преводи, представяне на книги, представления
Освен творците, нямат право на присъствие (членове на семейството, приятели, познати и др.) или домашни любимци.
 
Кой може да кандидатства:
Визуални изкуства, фотография, дизайн, видео и медийно изкуство
– Физически лица, творци, които са завършили обучението си и / или са работили на свободна практика в продължение на най-малко пет години.
– Студенти нямат право на кандидатстване.
– Могат да участват завършили студенти и докторанти до 40 годишна възраст.
 
Заявления се изпращат не по-късно 31 юли 2014 на адрес:
Bundeskanzleramt Österreich
Abteilung II/6
Concordiaplatz 2
1010 Wien
 
Трябва ясно да бъде отбелязано “Artist‐in‐Residence – Visual arts”!
Въпроси изпращайте на email:
charlotte.sucher@bka.gv.at
Тел: 0043 (0)1 53120‐6860
Заявления не се връщат.
За подробна информация:
www.kunstkultur.bka.gv.at
www.kulturkontakt.or.at
 
Преподаватели по изкуствата и куратори
Необходимо е няколкогодишен стаж в тази област.
Портфолио – 5 копия преди посочения краен срок – 15 юли, 2014
В случай на въпроси пишете на и-мейл: charlotte.sucher@bka.gv.at
Tel: 0043 (0)1 53120‐6860
При одобрение участниците ще получат писмено уведомление.
Документи на участниците не се връщат!
Заявления за участие вижте на следните уеб адреси:
www.kunstkultur.bka.gv.at
www.kulturkontakt.or.at

Файлове за изтегляне