Проектиране и изписване на параклис „Св. Паисий“

Краен срок: 2015.05.30

Галерия Нюанс обявява конкурс за проектиране и изписване на параклис „Св. Паисий“ в двора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
В конкурса могат да участват художници и художнически колективи, изпълнявали подобни проекти.
На кандидатите ще бъдат предоставени архитектурни планове и снимки от интериора и екстериора
Кандидатстването за изпълнение на проекта става чрез предоставяне на документация за завършен подобен проект, включваща снимков материал и автобиография на художника или ръководителя на художническия колектив по електронен път или на място в галерия Нюанс.
Художникът или художническия колектив дава предложение за цената за изписване на кв.м. при подготвена основа за рисуване – варова мазилка и шпакловано с колор кит на варова основа
Художникът или художническия колектив дава своето предложение за техника на изписване както и композиционно решение
След одобрение на кандидатурата е необходимо да бъде изпълнен подробен проект, одобрен от комисия на галерия Нюанс.
Срок за подаване на оферти – 30 май 2015г.
Срок за завършване на стенописа – 1 ноември 2015г.
 
Архитектурни планове и снимки на параклиса могат да бъдат свалени от сайта на галерия Нюанс.