Сите Дез Ар

Краен срок: 2014.01.31

Конкурс сред преподаватели, докторанти и дипломирани магистри 2014 за кандидатстване за ателието на НХА в Сите дез Ар, Париж
 
Преподаватели – срок 20 януари 2013
 
Магистри и докторанти – срок 31 януари 2013