Служим, за да променяме животи

Краен срок: 2022.06.05

Конкурсът се организира от Ротари клуб София-Балкан и Националната художествена академия (Факултет за изящни изкуства) в рамките на двустранно споразумение и учредяване от Ротари клуб София-Балкан на ежегодна награда-отличие за студент на Националната художествена академия от Факултета за изящни изкуства.
 
Тема на конкурса за 2022 г. „Служим, за да променяме животи“
 
Участници: студенти от всички курсове и специалности във Факултета за изящни изкуства към НХА
 
Изисквания към конкурсните работи: 
– Всеки участник може да представи до 2 произведения без оглед на използваните материали, техники и формат;
– Работите трябва да съответстват на зададената тема;
– Към всяка работа на отделен лист да бъде дадена следната информация: име на участника, специалност, курс, кратко описание на идеята и цена на произведението. 
 
Срокове:
Конкурсът се провежда от 13.05.2022 до 05.06.2022 г.
Събиране на работите на 06 и 07 юни от 10:00 до 16:00 часа в залата на АС
 
Жури:
Журито по конкурса ще бъде съставено от двама преподаватели от НХА и трима представители на Ротари клуб София-Балкан
 
Обявяване на резултатите:
Резултатите ще бъдат обявени до 10 юни 2022 г.
 
Награда:
Наградата в размер на 1000 лв. включва и художествено оформен награден плакет, почетния знак на Ротари клуб София-Балкан, както и диплом за обещаващо начало в осъществяване на ротарианската тема за 2021 г. „Ротари отваря възможности“
 
За контакти: Диди Спасова (НХА) 0882515114, d.spasova@nha.bg