Студентска програма за фотографски таланти (CSDP) на Canon Европа 2024

Краен срок: 2024.03.07

Canon Европа обявява старта на кампанията за набиране на кандидати за участие в осмото издание на Canon Student Development Programme (CSDP) – престижна ежегодна програма, чиято цел е да помогне на прохождащите фотожурналисти в професионалното им развитие.
 
Програмата предлага на студенти от цяла Европа, Близкия изток и Африка възможност да се срещнат с водещи експерти, да присъстват на ключови събития в бранша и да получат професионална оценка на портфолиото си.
 
Краен срок за подаване на кандидатури: 7 март 2024 г.
Регистрационната форма ще бъде отворена на: 12 февруари 2024 г.
 
– до 100 участници ще бъдат избрани и ще получат дистанционно менторство от професионалисти в индустрията във връзка с тяхното портфолио и предложение за нов проект;
– до 25 от тези 100 участници (по преценка на независима комисия) ще бъдат избрани да присъстват на 4-дневен семинар, преди да присъстват на фестивала Visa pour l’Image; и
3-ма от 25-те участници ще бъдат избрани да получат безвъзмездна помощ от 2000 € и продукт на Canon на стойност до 9000 €.
 
Право на участие:
– участниците трябва да са на възраст от 18 години и по-големи към датата 7 март 2024 г.;
– да са започнали или завършили образователна програма през 2023/2024 учебна година; 
– да участват в стажове от агенции или списания в рамките на същия период; или да бъдат номинирани/одобрени от професионалисти във фотографската индустрия
 
Изисквания към кандидатите:
– участниците ще трябва да изпратят портфолио, включващо до две истории/проекта, всяка с максимум двадесет (20) снимки; 
– кратка автобиография;
– описание на своя(ите) проект(и) с 200 думи или по-малко предложение за нов проект (максимум 1 машинописна страница;
– всички писмени материали трябва да бъдат предоставени на английски език.
лична биография и описание на изображенията;
– всички снимки трябва да са оригинални и заснети от участника;
– снимките, представени от участника, не трябва да съдържат нищо, което може да се счита за незаконно или което нарушава правата на трети лица, включително права на интелектуална собственост, морални или лични права;
– файловете с изображения трябва да бъдат JPEG, макс. 1500 DPI, 2000 px;
– за допуснатите кандидати ще се изисква копие от студентска карта или доказателство за записване и национална лична карта/паспорт;
– програмата се провежда на английски език, като поради тази причина е необходимо свободно владеене.
 
Допълнителни подкрепящи документи също могат да бъдат подадени от участници като:
– мотивационно писмо за участие в Програмата;
– препоръчително писмо от преподавател, учебно заведение, агенция, списание, професионалист в индустрията.
 
Допълнителна информация може да бъде намерена на: https://www.canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/faq/
 
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира непълните или недействителни кандидатури или такива, които не отговарят на горепосочените изисквания.
 
Жанр фотография:
– портфолиата, които са в жанра фотожурналистика и (или) документална фотография ще бъдат разглеждани с приоритет и имат по-големи шансове в програмата;
– студентите могат да участват и с други проекти по своя преценка, но-описаният жанр по-горе ще бъде разглеждан с приоритет.
 
Подробна информация за конкурса ще намерите в прикачения файл и на: https://www.canon.bg/get-involved/student-development-programme/terms-and-conditions/ 

Файлове за изтегляне