Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

Краен срок: 2017.05.29

Министерството на икономиката обяви третият Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез проекта „Техностарт 3“
 
Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е до 270 000лв.
Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.
 
Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 29.05.2017 г., включително.
 
Повече информация може да намерите на официалната интернет страница на Министерство на икономиката:
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html