Триенале Мини текстил – София, 2023

Краен срок: 2023.09.30

Българското триенале Мини текстил с международно участие ще се проведе през есента на 2023 г. Изложбата ще бъде представена в галерия-книжарница „София прес“. Точната дата за откриване на изложбата ще бъде обявена по–късно.
 
Условия за участие:
Тема на изложбата: „Свързване“, третирана най-свободно;
– Всеки автор може да представи до две творби;
– Техника и материали: преобладаващо текстилни и допълнителни, необходими за целта;
– Размери: максимални – 20х20 см и 20х20х20 см, и всички по-малки формати.
 
Журиране:
Творбите ще бъдат журирани от седемчленно международно жури на базата на дигитални фотоси – един за двуизмерна творба и два, заснети от различен ъгъл, за пространствените творби. 
Снимките (с фотоапарат или телефон; когато ги прилагате към имейла, изберете Actual size) изпратете на: opencalltextile@gmail.com заедно със следните данни:                
– име, фамилия и название на творбата на български и английски език;
– размери (ширина, височина и дълбочина);
– материали и техника.
 
Предвидена е такса за участие в размер 20 лева за български автор, за чуждестранен –20 евро. Средствата ще бъдат използвани за издаването на каталог.
 
Краен срок за изпращане на снимките и данните за автора и творбите по имейл – 30 септември 2023.
 
Лице за контакт: Михаела Пъдева, секретар на секция „Текстил“ на СБХ; телефон за връзка 0886 864 337