Via Pontica

Краен срок: 2015.06.29

Национална художествена академия и
Сдружение „Виа Понтика“ обявяват
 
Конкурс за визия
на Международен Фестивал на младите в изкуството
Via Pontica
 
Краен срок – 29 юни 2015 в 12:00 ч.
Формат – свободен,
(при проектирането да се предвиди, че визията ще се ползва за големи винили с различни размери и пропорции).
Изпращайте файлове на следния адрес:
posterpontica@nha.bg
Файловете за изпращане да са със следните параметри:
JPG, RGB, 72 dpi
 
Право на участие в конкурса имат студенти и докторанти от НХА (настоящи и завършили дипломанти не по-рано от 2014 г.)
 
Награда:
10 дни гостуване на фестивала „VIA PONTICA“ – за двама
(път, храна, нощувки в „Двореца“) от 8 до 19 септември 2015
 
Текстът за плаката трябва да съдържа, изписано на два езика, следното:
 
VIII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДИТЕ В ИЗКУСТВОТО „ВИА ПОНТИКА“ Балчик
08–18 септември 2015
 
8th INTERNATIONAL YOUTH ARTS FESTIVAL “VIA PONTICA” Balchik
8–18  September 2015
 
В проекта за визия трябва да бъде включено логото на фестивала (виж приложения файл).
Участниците в конкурса ще получат сертификати за участие в конкурса. Журито ще бъде съставено от преподаватели по Плакат и визуална комуникация и представители на Сдружение „Виа Понтика“.
 
Фестивалът „Виа Понтика“ събира през късното септемврийско лято в Балчик, студенти по изкуствата от академиите в България и чужбина, като се дава възможност за изява на прохождащите артисти. Целта е да се обмени опит между младите, да могат да се докоснат до проблемите и духа на другите изкуства. Местата на изява са гр. Балчик, Ботаническата градина и Културен център „Двореца“, както и к.к. Албена.

С дейностите на сдружението „Виа Понтика“ и събитията от предишни фестивали можете да се запознаете на официалната страница https://www.facebook.com/ViaPonticaFest
или чрез следните линкове:
Седмото издание през 2014 г.
Шестото издание през 2013 г.
Петото издание през 2012 г.

Файлове за изтегляне