Young Illustrators Award 2014

Краен срок: 2014.07.31

Наградата
Наградата за млади илюстратори е един от най-значимите международни конкурси, посветени на креативността и иновациите в съвременната илюстрация и графика. Тя насърчава и подкрепя дизайнерите в тяхната артистична практика и им предлага международно позната платформа, от която да лансират своята кариера.
„Млад“ в този контекст се отнася не до възрастта на участниците, а до техните творби – актуални и иновативни. Възрастови ограничения за участниците няма, въпреки наименованието на конкурса.
Основната цел на Наградата за млади илюстратори е да представи на широката публика частично непозната и ярка сцена от творци от целия свят и да стимулира международния артистичен обмен. Участващите творби отразяват съвременната естетика и демонстрират визуалната сила на илюстрацията в международен план .
 
Ще бъдат номинирани 30 от участниците, които получават възможността да покажат своите творби следващата година в Берлин.
Първите трима получават и награда от 6000 евро и възможността да вземат участие в програмата „Direktorenhaus“ през следващата година, включваща два месеца престой в Берлин, където всички победители живеят и работят заедно. Стипендията завършва с обща изложба.
 
Категориите
За да изгради обширна представа за актуалните тенденции в графиката и илюстрацията, наградата се присъжда в следните три категории:
– Илюстрация (вкл. дизайн на шаблони и десени – pattern design)
– Анимация
– Илюстрация на книга

Допустими кандидати:
– илюстратори
– визуални артисти
– шаблонни и десенни дизайнери
– графични дизайнери
– художници-аниматори или дизайнери на персонажи
– художници и илюстратори на книги
– графични артисти
– рисувачи
– комикс-художници

Допустими творби:
До участие се допускат илюстративни творби, арт и инсталационни проекти с графични елементи, анимации и творби, създадени за книги. Те могат да ни бъдат изпратени като:
– Изображения
– Анимирани филми
– Книги

Срок за участие
Кандидатите могат да заявят участие до 31 юли 2014 година. Журито ще селектира победителите във всяка една от категориите в началото на септември 2014.
 
Виж повече:
http://www.illustrative.de/award/award-bulgarian/
http://www.illustrative.de/festival/