Abecedarium Bulgaricum

2017.12.22

Проектът „Abecedarium Bulgaricum“* на екип от Националната художествена академия (НХА) ще е българското визуално решение в две от сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел - Justus Lipsius и Europa Building. По традиция всяка държава, която поема на ротационен принцип Председателството на Съвета на ЕС, осъществява арт инсталации и дизайн в сградите.  
Проектът е с ръководител доц. д-р Венелин Шурелов и беше избран след проведена конкурсна процедура. Участват студенти, докторанти и преподаватели в НХА. Предложената концепция в най-пълна степен отговаря на изискванията, заложени в техническото задание. Тя е оригинална, с изявен авторски почерк и съвременно звучене. Представено е виждане за всички помещения, които ще бъдат обект на дизайн и арт инсталации. Впечатляваща е симбиозата на традиционните форми на културна идентичност, със съвременни аудио-визуални техники.
 
*„Abecedarium Bulgaricum“ – с това понятие средновековните западноевропейски книжовници са наричали кирилицата.

 

Сподели