Академичният съвет на Националната художествена академия избра Съвет на настоятелите

2020.07.07

Академичният съвет на Националната художествена академия избра Съвет на настоятелите, който ще подпомага Академията за осъществяване на ефективно и прозрачно управление, за предоставяне на качествено образование и обучение.
 
На своето първо заседание, проведено на 30.06.2020 г. Съвета на настоятелите избра за свой председател Константин Пенчев – омбудсман на Република България (2010–2015), съдия в Конституционния съд, избран от 43-то Народно събрание (2015).
Останалите Членове на Съвета са: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура на Столичната община, д-р Анатолий Кънев – създател на Дентален център „д-р Кънев“, г-н Бертрам Ролман – предприемач, собственик на на групата „Пирин-текс“, д-р инж. Никола Рангелов – управител на Рефран ЕООД, доц. д-р инж. Румен Драганов – председател на Институт за анализ и оценки в туризма, г-н Светослав Николов – програмен директор на Джаз ФМ радио и Григор Григоров – председател на Студентския съвет на НХА

Сподели