Дипломно ревю на специалност „Моден дизайн“ в НХА – Филиал Бургас, 2024

2024.06.05

ТРАНСФОРМАЦИЯ
 
20 юни 2024 г., 18:30 часа
Културен дом на НХК, пл. „Тройката“ 1гр. Бургас
 
В условията на променящ се трансцедентен свят в ерата на достижения извън познанието и установеното до днес, предстои нов етап в технологичното израстване на обществото, който ще размести наложените досега понятия, ще експериментира с нови изразни средства, които ще променят установените правила. Модният дизайнер реагира на измененията в социалната, културната и технологичната среда и е носител и предвестник на новото в обществото. В период на технологичен скок модата е тласната към немислими и невиждани посоки. Чрез различни конструктивни решения, подбор и обработка на материалите колекциите на студентите от специалност „Моден дизайн“ във Филиал Бургас на Националната художествена академия дават отговор на новите предизвикателства.

Сподели