Филиалът на НХА в Бургас обявява матистърска програма по Арт терапия

2018.08.09

Филиалът на Националната художествена академия в Бургас, който отваря врати тази есен, ще обучава студенти в магистърската програма „Арт терапия“. Програмата изучава закономерностите на възпитанието и развитието на човека чрез възможностите, които предоставят различните видове изкуства.
 
Сред редовните преподаватели, които ще водят обучението, са проф. д. изк. Петер Цанев, доц. д-р Румяна Панкова, ст. преп. Валери Василев.
 
Магистратурата по арт терапия предлага специализиран начин за използване на творческия процес в изкуството като проводник за комуникация, себеизразяване и развитие на личността. Програмата е насочена към комплексни експресивни модели, при които изкуството и психологията са уникално комбинирани, за да изследват и развиват креативните възможности на хората.
Чрез терапевтични занимания с изкуство се развиват широк спектър от физически, емоционални и познавателни умения, които осигуряват ценен принос към потенциала и нуждите от социална и психологическа адаптация.
 
Художествените и академични традиции на Националната художествена академия предлагат магистърската програма като изключителен теоретичен и практически форум за студенти, интересуващи се от образование в областта на арт терапията.
Програмата е фокусирана върху проучвания и изследвания, насърчаващи развитието в тази област на базата на интензивна практика по изкуство, арт терапевтична теория и практика, съвременни подходи към психологическото развитие и природата на креативността.
 
Още за приема във филиала на НХА в Бургас четете тук:  

Сподели