Градски легенди

2015.06.10

Дипломни проекти на студентите от специалност „Мода“
ОКС „бакалавър“, випуск 2014/2015 
 
11 юни 2015 (четвъртък), 18:00 – 19:00 часа
Гьоте-институт
София, ул. „Будапеща“ 1
 
Дипломната работа в една мултидисциплинарна специалност като „Мода“ представлява дълъг и сериозен процес на изследване, проектиране и съответно представяне. Дизайнерският продукт и неговата премислена „представителност“, усетът за разполагане на времето и пространството, въздействащата сценична образност са от съществено значение за качествено и ефективнo презентиране на предстоящия дипломен проект. 
В 15 годишната история на специалност „Мода“ в Национална художествена академия вече успешно са реализирани модни ревюта, дипломни презентации, фотосесии за водещи периодични /lifestyle/ издания, изложби, участия в международни конкурси и др. Тe са задължителен етап от процеса на утвърждаване и развитие не само на специалност „Мода“ като атрактив-на и желана от много млади и талантливи хора, но и на Национална Художествена Акаде-мия, като водеща академична институция в нашето общество. В този смисъл много важен финал за професионалното и ефективно реализиране на младите ни специалисти са представителните финални презентации. Имайки предвид космополитния характер на феномена Мода и темата „Градски легенди“, сме много благодарни за възможността за представяне на този проект в тъй важния за нас с международното си присъствие Гьоте-институт, София.
 
Градски легенди
Градските легенди – истории не са непременно неистина. Биват често преувеличени, изкривени или превърнати в „сензации“, но когато са подкрепени с доказателства и факти стават източник на вдъхновение за интерпретация в съвременни модни образи. Проектът цели изграждане на оригинален моден проект и реализацията му във функционален продукт за съвременния градски начин на живот въз основа на собствена (авторска) градска легенда.
 
Автори: Габриела Ангелова, Радина Душкова, Таня Терзийска, Юммюгюл Сали, Радостина Стойкова, Маргарита Велчева, Милена Тодорова, Михаела Славева, Десислава Андреева, Юлия Турку, Мария Андонова, Елеанна Хриси, Янчо Спасов, Димана Видинова, Яна Панова
 
Ръководител на катедра „Мода“ – проф. Майа Богданова
Ръководител проект „Градски легенди“ – доц. д-р Мариела Гемишева
 
Преподавателски състав:
проф. Греди Асса, проф. Панайот Панайотов, проф. д.н. Любомир Стойков,
доц. д-р Яна Костадинова, доц. Анна Аврамова, ст. преп. Катерина Цанева,
преп. Александър Нишков, преп. Александър Гергинов, преп. инж. Петя Джукелова,
преп. д-р Милка Александрова, асист. Невена Йорданова

Файлове за изтегляне

Сподели