IN MEMORIAM

2022.10.08

Доц. СТЕФАН ТЪПАНОВ
1963 – 2022
 
Националната художествена академия с дълбока скръб съобщава, че ни напусна доц. Стефан Тъпанов, обичан и уважаван преподавател, колега и приятел в катедра „Реставрация“.
Доц. Тъпанов има огромен принос за подготовката на  много специалисти в областта на реставрацията на стенописи, икони и картини. Преподавател с над 25 годишен стаж, Стефан Тъпанов има и значим принос в теорията и практиката на нашата професия. Той е автор и реализатор на голям брой проекти, сред които: реставрацията на църквата „Св. Георги“ – село Долни Лозен, Софийско, храм „Св. Димитър“ – с. Мирково, реставрация на стенописи в Рилски манастир, Куриловския манастир, главната църква в Дивотинския манастир, реставрация на голям брой икони от православни храмове и др. Доц. Тъпанов е автор и на редица научни публикации и методологични разработки в областта на реставрацията. 
 
Поклон пред светлата му памет!

Сподели