IN MEMORIAM

2021.06.30

проф. Васил Вълев
1934-2021
 
Напусна ни проф. Васил Вълев. Човек с огромни заслуги към Националната художествена академия и художник със забележителен принос към съвременната ни живопис. Като дългогодишен преподавател в катедра „Рисуване“ проф. Вълев издигна ролята и значението й, както и възпита стотици млади колеги в любов към рисунката и живописта. Активен участник в художествения ни живот той създаде изключителни произведения. Независимо от жанра и техниката неговите композиции, пейзажи и натюрморти са мярка в разбирането за сложен,  дълбок колорит и хуманизъм и се докосват до високите образи на световното модерно изкуство
 
Проф. Васил Вълев е роден в с. Сигмен, Карнобатска община. Завършва „Декоративно-монументална живопис“ в НХА, при проф.  Георги Богданов. От 1964 г. участва редовно в художествения живот на страната, както и в представителни български изложби в чужбина. Негови работи притежават НХГ, СГХГ, други галерии в страната, а също така частни колекции у нас и в чужбина – Германия, Франция, Русия, Хърватия, Словения, Македония, Турция, Финландия, Виетнам, САЩ и др. 
 
С дълбока почит и благодарност!
 
Катедра „Рисуване“
Национална художествена академия

Сподели