Информационна среща за магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“ в НХА – Филиал Бургас

2023.08.25

На 25 август 2023 г., в галерия „Ателие“ на НХА – Филиал Бургас, се проведе информационна среща, на която бе представена магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“, както и образователните и кариерните възможности, които предлага тя.

Срещата водиха доц. д-р Бойка Доневска – ръководител на Катедра „Изкуствознание“ към НХА и проф. д-р Зарко Ждраков, преподавател в специалността, в присъствието на доц. д-р Димо Колибаров – директор на Филиал Бургас на НХА, г-жа Людмила Кутиева – директор на КЦ „Морско казино“, представители на бургаски медии и кандидат-студенти в специалността.

Магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“ е създадена през учебната 2021/22 година от катедра „Изкуствознание“ за НХА – Филиал Бургас и е ориентирана към културния профил и пазара на труда в Черноморския регион. Неин основен фокус е да представя и интерпретира културното наследство на ареала, с акцент върху регионалното развитие на културния туризъм. 
 
В образователен план програмата включва системното проследяване на художествените процеси през различните исторически периоди; представя някои от новите археологически находки и интерпретации, както и колекциите с творби от Новото и Съвременното българско изкуство. Специализиращите курсове предоставят знания и формират практически умения за научна и изследователска работа, дават възможност за професионална реализация в музейни, галерийни, медийни, туристически институции и организации. Преподаватели в магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“ са изтъкнати изкуствоведи, историци, археолози, реставратори и музейни специалисти от Националната художествена академия, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и град Бургас.
 
НХА предлага различни форми за насърчаване на интереса към програмата, сред които:
– Платени практики и стажове по програма „Студентски практики“ на МОН;
– Участие в научни проекти на специалност „Изкуствознание“;
– Партньорство с различни институции и организации за осигуряване на семестриалните такси на новопостъпилите студенти;
– Избираеми курсове за специализация, сред които „Авторското право в културните индустрии“, „ Подводна археология“, „Основи на законодателството за опазване на културните паметници“ и други.
 

Сподели