Изложба „Фотография и дигитални изкуства в НХА“ гостува в Градска художествена галерия - Благоевград

2017.08.31

Изложба „Фотография и дигитални изкуства в НХА“ 
1-18 септември 2017
Градска художествена галерия - Благоевград
 
Откриване - 1 септември (петък), 18:00 часа
ГХГ – Благоевград
Ул."Крали Марко" 8
 
 
НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ В СОФИЯ
е сред най-старите висши образователни институции в България. Тя е открита под името Държавно рисувално училище през 1896 г. с указ на княз Фердинанд. През последните сто и двадесет години в делото по създаването и поддържането на авторитета на Академията се открояват имената на ред видни български художници и интелектуалци. И неслучайно днес Академията е нещо повече от образователна институция – тя е генератор на творчески проекти и е обърната не само към своите студенти, но и към цялата културна общественост. Нейните възможности се разгръщат от обучение в класически изобразителни умения до визуални реализации чрез съвременни дигитални технологии. В тази посока е показателно, че вече близо десетилетие НХА е организатор и домакин на интернационалния Фестивал за дигитални изкуства DA Fest. Този съвременен облик на Академията се дължи на преподавателските дейности, изложбите от творби на бакалаври и магистри, внушителният брой чуждестранни лектори, летните академии и практики, изложбите в чужбина и съвместните проекти с партниращи институции от целия свят. 
 
Фотографската част на изложбата „ФОТОГРАФИЯ И ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА В НХА“ в художествената галерия на Благоевград включва произведения на петнадесет преподаватели от различни специалности и на пет студенти от магистърската специалност „Фотография“. Разделът от видео арт в изложбата е изцяло създаден от преподавателите и студенти на магистърската програма „Дигитални изкуства“. Но това, което обединява всички автори (независимо дали са студенти или преподаватели) е съвременния начин на мислене и отношение към изкуството. Независимо дали става въпрос за фотография или дигитални изкуства, неизменно присъства усещането за професионална работа с образа, най-често подкрепена с многопластова концептуална стратегия. Това е и целта на изложбата – технологиите да получат нови смислови измерения, адекватни и актуални в днешния бързо променящ се свят.
 
Проф. д.изк. Свилен Стефанов
Доц. Мирослав Богданов
куратори на изложбата
 

Файлове за изтегляне

Сподели