Изложба, посветена на 75-годишния юбилей на специалност „Плакат и визуална комуникация“

2023.05.11

Изложбата се удължава до 11 юни 2023 г.
 
10.05.2023 – 11.06.2023
Откриване: 10 май 2023 г., 18:00 часа
Галерия „Академия“
ул. „Шипка“ № 1
 
Изложбата съдържа работи на студенти от бакалавърска и магистърска степен на обучението в специалността, като представя както плакати, така и творби в областта на визуалната комуникация, визуалната фантазия, шрифта и калиграфията. Подбраните изображения са дело на студенти от последните пет години в посочените сегменти от тяхното образование. 
Експозицията има за цел да представи многообразието на задачите и постигнатите спрямо тях резултати, което, от своя страна, дава възможност да се определи и степента на развитие на студентите в полето на плаката, графичния дизайн и визуалната комуникация. Заедно с това изложбата отразява и съвременните тенденции в областта на взаимните връзки между творческите търсения на младите художници и съвременното общество като цяло.
Допълнително към експозицията с печатни материали, се експонира и интерактивна част (проектирана на мултимедия), представяща резултатите на студентите в областта на екранната графика и уебдизайна, както и поредица изображения, представяща различни събития от дейността на катедрата.
 
„Академия“ в АКАДЕМИЯТА
Специалността ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ е единствена съществуваща с пряко, директно, незабавно, масивно, тотално, повсеместно присъствие в битовия и в обществения живот, в обкръжението ни, в цялостната образна опора на погледа на човека. И то без да има право на избор, както е при другите изкуства. Т.е. не е нужно съзнателно усилие да се отиде на изложба, защото разнообразните артефакти от художниците на специалността са ежеминутен и ежесекунден (постоянен) фон на нашето гражданско присъствие. Ясно е, че става дума за публичния феномен, що се отнася до изобразителното изкуство, наречено и титулувано десетилетия с най-точното наименование „приложна графика“. Графика, която се „прилага“. Това „прилагане“ обаче е толкова повсеместно, толкова сме свикнали с него, че почти никой от деловите граждани (освен нас, авторите) и през ум не му минава, че без да ще се възпитава в образна култура, само като измине и 50 метра по която и да е улица.
В програмата на днешната специалност се съдържат раздели (като дисциплини) на приложната графика, които са световно утвърдени като фундаментални не само в естетическата култура, а и в културата изобщо. Например ШРИФТЪТ. Излишно е да се втурвам да обяснявам какво е значението на шрифта за цивилизацията ведно със съвсем човешкото естетическо величие на КАЛИГРАФИЯТА. Неговото задълбочено изучаване остойностява в качествено отношение неизбежната връзка между човек и епоха. Тази дисциплина е с ранг на СПЕЦИАЛНОСТ в „АКАДЕМИЯТА НА ПЛАКАТА“. Шрифтовите произведения са във вестници, в книги, в корици, във всички оформления на индустриите. Във всичко, което се чете и разчита, е необходимо да доминира настоящата висота на шрифтовата естетика.
Друга дисциплина с ранг на СПЕЦИАЛНОСТ е т.нар. ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ, която директно казано е „общуване с образи“. При нашата професионална определеност говорим за „запазен знак“ („запазена марка“ е търговски термин) и специализирани фирмени и други наименования, обозначени като „лого“, което е загадъчното наименование на графичните произведения – „заглавия“, „наименования“ или „надписи“, или в по-корпоративен вид – „артикулни надписи“. Над всичко в този раздел в приложната графика стои ЗАПАЗЕНИЯТ ЗНАК. Той е световен естетически феномен, изработван само и единствено по директна поръчка („прилагане“), а става уникален акт на изкуството в зависимост от таланта на своя автор. Знаковите системи – отначало образни азбуки за неграмотни – сега са чудесни произведения със собствена графична стойност. Тази дисциплина с ранг на СПЕЦИАЛНОСТ също е повсеместна в бита.
Стигаме до ПЛАКАТА, който в най-добрите си образци съдържа в себе си всичко изброено дотук и затова официално специалността е титулувана в негова чест. Резултатите от обучението в трите специалности в „АКАДЕМИЯТА ПЛАКАТ“ днес е отразено в изложба. Постиженията на преподавателите и студентите са на ниво, много по-високо от средносветовното, като се позовавам на качествата на голямо количество публикувани сайтове с плакати и най-вече на каталози, създадени по различни сериозни обществени поводи. Изложбата на СПЕЦИАЛНОСТТА ни дава основание за задоволство и категорична база за напредък, а това е смисълът на доброто образование. Настоящата изложба съдържа най-ценното във визуалното комуникиране или общуване с образи – оптимистичното излъчване. Това е своеобразният апогей при дòсега с работа на изкуството и неговото „преливане“ в графиката, която се прилага. Този апогей ни поощрява да мислим с надежда за добрия шанс на почтения зрител.
Всъщност всяка изложба на специалността в нейното триединство е своеобразен юбилей, що се отнася до основното почитане на стойността на натрупаната естетика, а тържествената почит на сегашната официална годишнина, олицетворена с тази подбрана експозиция (the best from the last 5 years) е публичен отчет и най-вече декларация на вдъхновения преподавателски екип със залог за бъдещето.
 
проф. д-р Иван Газдов,
Доктор хонорис кауза на НХА
София, май 2023

 

Галерия

Сподели