„Камъкът като основа за живопис“ – онлайн лекция на проф. д-р Здравко Каменаров

2021.03.12

„Камъкът като основа за живопис“
Възстановяване и модифициране на една техника с историческо значение.
 
Онлайн лекция на проф. д-р. Здравко Каменаров
19.03.2021, 11:00 часа
Лекцията ще се проведе чрез платформата https://meet.jit.si/орфей
 
Лекцията представя появата и развитието на една специфична и ефектна техника, просъществувала в кратък период от историята на изкуството – живопис върху камък. Изясняват се особеностите на технико-технологичното изграждане на произведението и се предлагат възможности за възстановяване, и актуализиране на традиционният метод.
 
Здравко Каменаров е професор в НХА и води дисциплините „Техника и технология на живописта“ и „Иконопис“ в специалностите „Живопис“, „Стенопис“ и „Реставрация“. 
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Член на Съюза на българските художници и на Асоциацията на реставраторите в България
 
Повече за проф. д-р Здравко Каменаров

Сподели