Катедра „Рекламен дизайн“ открива изложба „Дизайн на музейни експозиции“ в ХГ „Жорж Папазов“ - Ямбол

2018.07.10

На 10 юли 2018 от 18:00 в Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол се открива изложбата „Дизайн на музейни експозиции“ на специалност „Рекламен дизайн“ към Национална художествена академия.
 
Изложбата включва представителна извадка от студентски проекти със специален фокус върху музейните експозиции – постоянни и временни. Тази учебна задача има за цел да формира широк спектър от умения, свързани със създаването на експозиция, отговаряща на всички съвременни норми и изисквания за функционалност и естетика.Проучването, изследването и интерпретирането на исторически, етнографски, художествени и природонаучни сюжети е в най-широк спектър, който илюстрира обширния тематичен обхват на музейните задания.
Изразните форми в студентските проекти са синтез от класически и съвременни техники за осъществяване на музейните цели - от традиционните и утвърдени средства за експониране до най-авангардните технологични решения за мултимедийно и интерактивно съдържание. 
Наред с основополагащите познавателни цели на музея е потърсено цялостното въздействие върху посетителя посредством неговото силно емоционално обвързване с темата.
 
Студентите, завършили специалност „Рекламен дизайн“ в Национална художествена академия имат максимално висока степен на професионална реализация. Те са високо квалифицирани специалисти, способни да извършват художествено-творческа проектантска дейност в областта на рекламния дизайн. Негови основни обекти са: рекламни пана и пластики, рекламни витрини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложения, търговско-рекламни пространства, експозиции с култaурен характер, музейни експозиции, ексопозиции за национални участия на световни изложения - EXPO. Присъщи компоненти на рекламния дизайн при цялостния подход са лога, шрифтове, експозиционна графика, рекламни постери, билбордове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, кореспондентни материали, транспаранти, мултимедийни презентации, уеб реклама...
 
Рекламният дизайн, в най-голяма степен сред пластичните изкуства, е форма на синкретичен синтез. В процеса на проектиране той обединява допирните точки на пространствения и графичния дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали.
 
Преподаватели в специалност „Рекламен дизайн“ в НХА са 
доц. Мирослав Богданов преподавател по „Пространствен дизайн“, доц. Даниела Янкова преподавател по „Компютърно проектиране“, доц. д-р Татяна Стоичкова преподавател по „Реклама“, ас. д-р Светлин Балездров преподавател по „Графичен дизайн“, 
ас. Венцислав Йорданов преподавател по „Пространствен дизайн“, ст. преп. д-р Теодор Лихов преподавател по „Графичен дизайн“
 
Повече информация за специалността на www.nha-ad.eu и на www.nha.bg

Сподели