Конкурс на галерията „Методи Мета Петров“ на Културния център в Цариброд за изложба 2023 г.

2022.11.18

Културният център в Цариброд обявява конкурс за самостоятелни и групови изложби в галерията „Методи Мета Петров“ в Цариброд.
Поканват се всички заинтересовани академични, приложни, изящни художници, както и сдружения на художници да дадат своите предложения за организиране на самостоятелна или групова изложба.
Право на участие имат местни и чуждестранни автори/групи автори. Конкурсът се отнася за по-млади художници, както и за художници, които вече са придобили художествен опит, но не са излагали в Цариброд през последните 5 години.
 
Документацията за конкурса съдържа:
• Формуляр за кандидатстване
• Снимки на творби, които препоръчват автора за изложбата (портфолио)
• Фотографии на делата, които ще бъдат изложени (от най-малко 10 творби)
                      
Културният център, т.е. галерията „Методи Мета Петров“ предоставя:
• изложбено пространство – галерия (площ около 200 м2 в центъра на Цариброд)
• приемане и монтаж на произведенията
• печатни материали – (каталог, плакат и покани) за изложбата
• промоции в социалните мрежи и местните медии
• участие в коктейла на откриването на изложбата
 
Изложителите се задължават:
• да доставят произведенията, които ще бъдат изложени в помещенията на галерията не по-късно от 1 ден преди откриването на изложбата
• да предоставят снимки на произведенията, биографията си и текстове, необходими за изработване на каталога не по-късно от 2 седмици преди уговореното откриване на изложбата
 
Конкурсът е отворен до 16 декември 2022 година. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса не по-късно от 31 декември 2022 година.
Изпратете документацията на e-mail адрес: galerijammpetrov@gmail.com
или по поща на:
Културен център – Центар за културу
Площад д-р Зоран Джинджич №2
18320 Димитровград, Сърбия
със забележка „Конкурс за изложбена 2023 г.“.
 

Файлове за изтегляне

Сподели