Лятната академия с изложба в „Дом Витгенщайн“, Виена – 2015

2015.08.07

През месец септември НХА и Българския културен институт „Дом Витгенщайн“, с подкрепата на  Societe Generale Експресбанк ще реализират съвместния проект Лятна академия с изложба в „Дом Витгенщайн“ – Виена. 
Целта на проекта е да стимулира студентите и дипломантите на НХА за постигане на високи учебно-творчески резултати. Да обогати и разшири техните знания за богатството на европейската пластическа култура и съвременните процеси на световната арт сцена. Да подпомогне тяхното творческо израстване и умения за работа в екип. 
Всяка година, осем дипломанти определени от специализирана комисия по време на годишната изложба на дипломираните бакалаври подреждат в галерийната площ на Културния дом част от своите дипломни работи и произведения, изработени по време на творческия им престой.  По време на лятната академия във Виена студентите посещават музеи, галерии, художествени академии и културни забележителности. 
Тази година, под ръководството на проф. д.изк. Свилен Стефанов студентите ще работят върху рекламни, туристически и музейни брошури, дипляни и материали, свързани със събития в областта на изкуството. 
 
Участници в Лятната академия „Дом Витгенщайн“ – Виена за 2015 година са:
Мартиан Табаков от специалност „Скултура“;
Яна Стойчева от специалност „Живопис“;
Виктория Стамболийска от специалност „Графика“;
Кирил Цонев от специалност „Плакат и визуална комуникация“;
Рая Ракиджиева от специалност „Текстил – изкуство и дизайн“;
Теодора Ралева от специалност „Керамика“;
Криста Вачева от специалност „Сценография“
Кристиян Баев от специалност „Резба

 

Сподели