24 май

2015.05.21

Кирилицата е жив организъм
 
 
Традиционно вече 15 години катедра „Плакат и визуална комуникация” дава своя принос с различни прояви в честването на 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тази година паното, което ще краси Националната художествена академия, е посветено на калиграфията и на славянската азбука – така, както е видяна през погледа на студентите – бакалаври, магистри от програма „Калиграфия“ и докторантите от специалността.
 
Кирилицата е жив организъм, който съществува и се видоизменя постоянно, като наред с традиционните си форми поема и от последните тенденции в развитието на калиграфията, не по-малко или по-неадекватно от латиницата. Симбиозата на ортодоксалното с модерното дава в повечето случаи изключително интригуващи резултати, които предизвикват сетивата за зрителя на всяко едно ниво, и му дават възможност да прозре многопластовата структура на иначе обикновените и познати за него силуети на кирилските знаци. Резултатът показва, че полетата на изява в тази област нямат ограничения, а кирилицата, като една от трите азбуки в Европейския съюз, е равноправна с всички останали.
 
Тазгодишното събитие е недвусмислена индикация за това, че кирилицата съществува и се развива активно, като не само следва световните тенденции, но и дава своя принос за еволюцията на шрифтовото и калиграфско изкуство в глобален мащаб.
 
 
„За буквите“ в списание Осем
 
 
Списание Осем започна кампания за популяризиране на българската кирилица, с цел да се привлече вниманието ни към родните букви. Брой 5 на списанието е посветен на този важен въпрос. Показани са над 30 български шрифта от 17 автора. 
Темата на броя е „За буквите“, реализирана съвместно с Националната художествена академия. Дизайнери на материала са Бояна Павлова, Величка Йорданова и Десислава Найденова. Инфографиката е на Кристина Симеонова. Всички те са студенти магистри в катедра „Книга и печатна графика“. Начело на екипа е доц. д-р Илия Груев. 
 
Ако прочетете брой 5 на списание Осем, ще научите повече за българската кирилица и нейната графична специфика, за шрифтовото изкуство и формите на буквите, за рисунъка на буквите и защо липсват компютърни шрифтове с българска кирилица. В темата ще прочетете и интервю с професор Тодор Варджиев – преподавател по шрифт в Академията, според когото трябва: „…да се преборим с хаоса при използване на писмените знаци и да внушим на нашите сънародници, че има една българска идентичност в областта на шрифтовата култура, която е крайно време да намери своето място в живота!“
 
Националната художествена академия е институцията, в която се изучават на високо професионално ниво дисциплините, занимаващи се с въпросите на шрифта, калиграфията, графичния дизайн. В катедрите „Книга и печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Рекламен дизайн“ преподават водещи специалисти в тези области. 
НХА подкрепя кампанията на списание Осем и се присъединява към апела на колегите от списанието, защото колкото повече хора научат за проблема с припознаване и внедряване на българската кирилица като ценно национално достояние и го приемат присърце, толкова по-голяма е вероятността институциите също да го разберат по същество и да запретнат ръкави. 
Каузата си струва!

Галерия

Сподели