Моделиране на пространството със звук. Гост-лектор Сибин Василев

2016.05.09

10-13 май 2016
НХА
 
В рамките на лекция и четиридневен работен семинар представяме артистичните практики на Сибин Василев, български артист базиран във Берлин и работещ в областта на медийния пърформанс и саунд инсталации. 
Работно заглавие на курса: Моделиране на пространство със звук
Формат на курса: 1 ден лекция и 4 дни работен семинар
Теоретична част: „Конвергенции между музика и изобразително изкуство“
Във връзка с промяната на схващането за пространство и време в началото на ХХ век, природните науки, както и философията започнали да се занимават с идеята за „пространствеността на времето“ (Spatialization of time). Този дискурс бил поет и в изкуствата и това довелo до отхвърляне на съществуващите теории. Именно от тук се развили фундаментални конвергенции между музиката и изобразителното изкуство. Различни композитори пренасочили фокуса си от аранжимента във времето към създаване на пространство, като се отказали от разказвателната и музикалната функции. От другата страна, в изобразителното изкуство се наблюдава обратното развитие. Термини като хармония, звук полифония или ритъм се появяват в теоретичните текстове за изкуството и показват откъсването на изящното изкуство от наложените му форми. Особенно при Футуризма и Кубизма се наблюдава тенденцията за създаване произтичащо от музиката като изкуство развиващо се във времето. Детайлно представяне на авторски проекти, показващи употребата на многоканални звукови обкръжения в съвременните изпълнителски изкуства, звукови инсталации и семантизирането на звука.
Heavenly Bento, 2004
Andropolaroid, 2010/16
Tonschleuse, 2009 
Big Data, 2016
 
2. РАБОТЕН СЕМИНАР - уъркшоп по Ableton Live / Field recording
МОДУЛ 1: ВЪВЕДЕНИЕ 
• Инсталация на Live 
• Потребителски интерфейс
• Plugins (Audio, Midi, Instruments)
• Field recording
МОДУЛ 2: Основно звуково процесиране / sound design в Live
• Инсталация на Live 
• Компресиране
• Еквалайзинг
• Денойзинг
• Сайдчейнинг
МОДУЛ 3: Звукова композция
• Записи 
• Аранжимент
МОДУЛ 4: Аранжиране на/в простанство във/и време
• Изграждане на звукова инсталация
• Многоканално аранжиране 
Презентация
 
Програма и график:
 
Пърформанс “Big Data” (Сибин Василев)
09. 05. 2016, 18:00 ч.
Място: Галерия One Night Stand, ул. Христо Белчев 25
Лекция: Моделиране на пространство със звук 
10 . 05. 2016, 11:00 ч.
Място: Ателие № 7, НХА, Шипка 1
• Лекция – 120 мин.
• Пауза 15 мин.
• Въпроси / отговори и дискусия – 30+ мин.
Уъркшоп: Ableton Live / Field recording
Ателие 60, НХА – Северна сграда, Шипка № 1
10.05.2016
14:30 ч. - 19:30 ч.
11-13.05.2016 
първи слот : 10:30ч. - 13:30 ч. 
обедна почивка: 13:30ч. - 14:30ч.
втори слот: 14:30ч. - 17:30ч.
трети слот: 18:30ч. - 19:30 ч. - упражнения / дискусия / въпроси-отговори

Сподели